-->

Numerologie is… jezelf op waarde schatten

21 mei 2021

Mijn Hartsgetal 9 laat mij weten dat ik graag voor anderen klaar sta. Sterker nog, eerst denk ik na over wat een ander nodig heeft en hoe ik daar in kan voorzien en daarna denk ik pas na of ik daadwerkelijk wel ruimte heb om er voor diegene te zijn. Vroeger dacht ik nauwelijks aan mezelf en ik was vooral aan het geven, geven en geven. Dit eiste uiteindelijke een keer zijn tol. Nu weet ik hoe belangrijk grensbewaking is en een gelijkwaardige energie overdracht. Het is zelf zo dat ik meer kan geven, juist door het bewaken van mijn grenzen. Ik raak niet vermoeid en ik erger me niet meer wanneer een ander alleen maar neemt en mijn grenzen niet respecteert. Hoe kunnen zij dit immers respecteren wanneer ik ze niet aangeef…. Dit is wel een aardig proces geweest. In combinatie met mijn Rode Draad en het besef dat dit getal mij wil leren dat dienstbaar zijn aan de ander en aan mezelf harmonieus naast elkaar kunnen bestaan. Dit is 1 van de lessen van de 6; je kunt niet zorgen voor een ander wanneer je niet zorgt voor jezelf.

Door steeds over mijn eigen grenzen te gaan , geheel onbewust in eerste instantie overigens, liepen relaties ook niet lekker. Ik begreep niet waarom zij over mijn grenzen heen gingen en mij overvraagde, op het werk, maar ook privé. Met als gevolg dat ik dit bij hen neerlegde, boos en geïrriteerd over het feit dat zij mij niet begrepen, mij niet hoorde en / of zagen. Mij niet in mijn behoeftes voorzagen. Soms uitte ik dat en zat ik binnen de kortste keren in een ‘welles-nietes’ discussie, en soms uitte ik het helemaal niet; conflictvermijding is een schaduwkant van de 6. Wanneer je alles in harmonie wilt brengen en houden is er immers geen ruimte voor een conflict. Dit vermijden deed ik vooral op mijn werk en thuis kreeg mijn partner, of onze kinderen, dan de volle bak, want die emoties willen er wel uit.

De 6 van mijn Rode Draad komt uit een 33 en mijn gevangenschap in een slachtofferrol is hier uit te herleiden. De 33 is “the wounded healer” en bereikt grote hoogtes voor zichzelf door het besef en de lessen dat hij eerst zichzelf moet helen, voordat hij er voor een ander kan zijn. Vele uitdagingen om mij te leren wat het belang is van grenzen, ze kennen, ze eren en bewaken en er vervolgens ook naar handelen, zijn de kenmerken van de onderliggende thema’s en terugkerende patronen in ervaringen die achter me liggen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor mijn eigen gedrag (6) en het besluit eerst maar eens dienstbaar te zijn aan mezelf en mijn grenzen (33 en 6, en zeker ook een les van de 9) zorgde voor een beweging van de donkere kant van de getallen naar de lichte kant.

Iedere keer kwam ik uit op hetzelfde punt uit, in relaties, op mijn werk.. “is het dan nooit genoeg?” “wanneer ben ik aan de beurt?” ”hij ziet mij ook nooit staan” “loopt ze weer over mijn grenzen heen, hoe ongevoelig is zij!” waren gedachten met bijbehorende gevoelens van onbegrip, onmacht en verdriet, was steeds het einde van de cirkel en het ‘overkwam’ me allemaal maar…. “dit kan er ook nog wel bij” “het gaat toch altijd mis”… Ik legde de verantwoordelijkheid van mijn grenzen bij een ander neer en kroop in de slachtofferrol. Een fikse burn-out en 3 maanden lang bijna geheel aan bed gekluisterd te zijn was toch wel een keerpunt… “hoe had ik het zo ver laten komen, dit overkomt me geen 2e keer”… de verantwoordelijkheid kwam (eindelijk) bij mij te liggen in plaats van bij de ander en die eeuwige omstandigheden die ‘zomaar’ en ‘steeds weer’ voor mijn voeten gegooid werden. Ik was degene die mezelf niet begreep en ik was degene die niet in mijn behoeftes voorzag, deze regie pakken is het beste wat ik ooit gedaan heb.

Nu, inmiddels 7 jaar verder is de 33 geen vloek meer, maar een kracht. Door alle overwinningen en inzichten door zelfreflectie zie ik de bedoeling en de lessen van alle ervaringen die mij, ogenschijnlijk, nekte en nu ben ik zelfs in staat om dit, deze lessen, deze gevonden kracht, in te zetten in mijn dienstbaarheid naar anderen. In de 6 zit naast een verantwoordelijk en dienstbaar persoon ook en leraar verscholen. Hoe mooi dat ik nu als Spiritueel Coach mijn eigen lessen samen met de o zo waardevolle kennis van de Numerologie mag overbrengen aan hen die op zoek zijn naar antwoorden voor zichzelf en (nog) meer uit het leven te halen door vanuit je ware kern te gaan leven. Zo mooi, en ik voel me dankbaar voor dit hele leer,- en groeiproces.

Tijdens het herstel van mijn burn-out ben ik mij opnieuw gaan verdiepen in de Numerologie en heb ik mezelf helemaal ‘uitgekleed’, waardoor ik mezelf beter ging begrijpen en verzet tegen bepaalde eigenschappen kon loslaten, accepteren en het veranderen ervan loslaten. Samen met de begeleiding van een Life Coach heb ik mezelf eerlijk aan leren kijken zonder kritisch oordeel over mezelf (ook een leuk schaduwkantje van de 9) en mijn lessen constructief op leren pakken en te groeien van binnen uit. Zelfreflectie is me nooit vreemd geweest, de 33 die gevormd wordt door 21-12 (mijn geboortedag en maand) ademt voor mij spiegeling en (zelf) reflectie, maar dit keer heb ik het ingezet om mezelf werkelijk op waarde te schatten. Door mijn grenzen tijdig te leren herkennen en positie te bepalen van waaruit ik mijn grenzen wil aangeven en bewaken, leerde ik het nut van mijn grenzen en kon ik pas echt gaan groeien richting mijn ware potentie in plaats van te overleven in een jungle van grenzeloze dienstbaarheid en gebukt gaan als slachtoffer van mijn omstandigheden.

Mezelf op waarde schatten en de werkelijke waarde zien van mijn terugkerende patronen zijn mijlpalen en keerpunten van ongekende orde. Het geeft kracht, creëert liefde en brengt vele mogelijkheden met zich mee. De wereld ligt als nieuw voor je voeten wanneer je jezelf op waarde schat en de regie in eigen handen neemt.

Ken jezelf, maak jezelf bewust van de lessen in terugkerende patronen in je leven en pak de regie,. Jouw droomleven creëren begint met zelfkennis en bewustwording van jouw verantwoordelijkheid over jouw eigen leven. Niets of niemand heeft zoveel kracht en invloed om jouw leven te ‘verpesten’, behalve jij zelf. Diezelfde kracht is nog vele maler groter wanneer je jezelf op waarde schat.

Een liefdevolle groet,

Kim

Terug naar het overzicht