-->

Leven is… een oneindig groeiproces

15 juli 2021

Zo lang als ik mij kan heugen is de ontwikkeling van de mens, verschillende gedraging en reacties op verschillende situaties in het leven, nummer 1 ding geweest wat altijd mijn interesse heeft gehad. Ik heb het altijd heel wonderlijk gevonden dat ik hier nu ben en mee maak wat ik mee maak, de dingen van het leven door mijn ogen mag bekijken. Waarom dat zo is en waarom interactie met andere mensen zo belangrijk is, het samen zijn, het zoeken van bevestiging bij anderen, een gevoel van erbij horen ervaren, gekend en gehoord worden, fascineren mij mateloos. Maar ook de verschillen in hoe verschillende mensen hier mee om gaan, de mate waarin mensen echt zelf keuzes maken, hun eigen pad kiezen of juist het tegenovergestelde, volledig overgeleverd zijn aan hun omstandigheden en het gevoel hebben totaal geen eigen keuzes te kunnen maken, en alles wat daar tussenin zit… een avondvullend programma wat mij betreft. Mijn eigen ontwikkeling en de groei die ik zelf doormaak, staat hierin centraal, het doormaken en aanschouwen van mijn eigen ontwikkelingen is de voeding om hierover te delen en nog meer te leren. Als kind weet ik nog dat ik graag bomen tekende en daarbij filosofeerde over wanneer de groei van de boom zou stoppen, zou ik ooit wel klaar zijn met het tekenen van nog meer en kleinere vertakkingen?

Nu jaren later weet ik dat het nooit stopt, dat er geen plafond zit aan je persoonlijke ontwikkeling, dat je altijd door kan blijven groeien, net als die prachtige bomen doen, eindeloos nieuwe takjes die zichzelf laten zien, om over het groeiproces onder de grond maar niet te spreken. Heel lang heb ik niks gedaan met die drang naar filosofische informatie en de behoefte om de mens en zijn ontwikkeling te begrijpen, totdat ik crashte in een burn-out en terug geworpen werd, terug naar start werd gestuurd, om helemaal opnieuw te beginnen. Vanaf dat moment, 2014, is juist persoonlijke ontwikkeling, de verbinding met en de verschillende tussen hoofd, hart, lichaam en ziel, de hoofdmoot geworden van mijn leven. Eerst voor mezelf en later, omdat dit proces mij zoveel heeft gebracht, het besluit om dit te delen met anderen. Het maakt namelijk niet uit wie je bent, hoe je leeft en wat je omstandigheden zijn, groei is altijd mogelijk, opnieuw beginnen is altijd mogelijk, je leven in een nieuwe vorm gieten is altijd mogelijk. Leven vanuit je hoofd, leven om te werken, om te presteren, om een imago hoog te houden, is niet de enige manier om vanuit te leven, de enige reden om te leven.

De beweging die ik heb gemaakt vanuit het hoofd naar het hart om vervolgens de verbinding tot stand te brengen en beide in dienst te laten zijn voor mijn zielsmissie is een geweldig proces geweest, met vele ups en downs. Gaandeweg heb ik kennis gemaakt met vele spiritueel leraren, oude wijsheden, universele wetten en de kracht van de natuur die ervoor hebben gezorgd dat ik werkelijk kan zijn wie ik ben. De grote gemene deler hierin is dat er vele oude wijsheden en met name esoterische en natuurlijke wetenschappen / filosofieën bij mij zijn gekomen die dit innerlijke proces inzichtelijk hebben gemaakt, waardoor ik nu in staat ben om mijn cliënten te ondersteunen in hun proces, hun zoektocht naar hun zielsmissie, roeping in het leven, ze meer in contact te brengen met hun innerlijke stem en de angst te overwinnen om hiernaar te leven.

Tijdens mijn eigen innerlijke reis heb ik geleerd dat wij natuurwezens zijn en dat onze groeiprocessen en onze ontwikkeling synchroon loopt met allerlei natuurlijke en universele structuren. Er is wel degelijk een plan, een houvast om je leven vorm te geven vanuit je diepe innerlijke zijn, tevreden te zijn met wie je bent en wat je hebt. Controle te voelen over je leven en zelf de regie in handen te hebben in plaats van het gevoel te hebben overgeleverd te zijn aan je omstandigheden en de wensen van een ander. Het voelt zo fijn en groots om onderdeel te zijn van de natuur om je heen en zelfs groter dan dat, om onderdeel te zijn van het onmetelijke universum om ons heen. Wat in het klein onder onze voeten plaats vindt, gebeurt ook in het groot boven ons en wij, mensen, hebben de eer om ons daar tussen te begeven, als schakel tussen klein en groot, als kanaal tussen het spirituele en het aardse. Esoterische wetenschappen zoals Numerologie (voor mij absoluut de taal van het universum), de Tarot, Astrologie en natuurlijke ritmes zoals de seizoenen van het jaar en de fases van de Maan fungeren daarin als handvatten om dat wat niet zichtbaar is, maar wel heel voelbaar, tastbaar te maken. Ze maken de processen om ons heen en in onszelf zichtbaar, waardoor de schakel, de verbinding met de natuur opnieuw gevonden wordt en het kanaal met het spirituele geopend wordt. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.

Wanneer we leven en dus groeien gaat dit volgens een bepaald proces waar dezelfde bewegingen te vinden zijn als die de natuur om ons heen laat zien (wanneer ik natuur zeg, bedoel ik dat in de breedste zin van het woord, al het mooie groen om ons heen, maar ook de eindeloze reikwijdte van het universum, alles is immers natuur). We doorlopen verschillende fases die ons brengen naar een bepaald niveau van bekwaamheid en zelfs meesterschap, afhankelijk van de keuzes die we maken in dit groeiproces. Ongeacht de keuzes die we maken is er altijd sprake van een beginpunt en een eindpunt, dat gelijk ook weer een nieuw beginpunt aangeeft. Alles loopt in elkaar over, waardoor een echt beginpunt niet altijd even duidelijk aan te geven is. Wanneer de cirkel rond wordt gemaakt, herhaalt het proces zich opnieuw op hetzelfde niveau (wanneer we de les nog niet geleerd hebben) of op een “hoger” niveau, wanneer we de les wel geleerd hebben en we dat niveau meer verdieping aan mogen gaan brengen in die lessen. Ieder leerproces, verandertraject, idee, project of plan begint bij de intentie om er mee te starten, om maar eens een startpunt te definiëren. We hebben altijd met het principe zo boven zo beneden en zo buiten zo binnen te maken. Wat naar boven wil groeien, zal eerst wortel moeten schieten en dus heb je te maken met zichtbare groeiprocessen en onzichtbare. Nu kun je zeggen dat zelfs het hele proces van intenties zetten diezelfde fases doorloopt als van ieder groeiproces. Het idee van een intentie wordt geboren, een gevoel, een intuïtieve ingeving, en daar wordt over nagedacht, de ins en outs worden bekeken, de plussen en minnen worden tegen elkaar afgewogen en er wordt naar mogelijkheden gekeken voor haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Alleen die stappen al voeden het initiële idee van de intentie en maakt dat dit misschien veranderd of aangepast wordt. De samenwerking tussen hart en hoofd is in iedere fase van groei aanwezig; zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Wat is er nodig om rugbaarheid te geven aan de intentie, voldoe ik aan alle voorwaarden en heb ik kennis van anderen nodig. De intentie van het idee, het project, je groeiproces krijgt steeds meer vorm en begint te popelen om geboren te worden in je uiterlijke wereld om zichzelf zichtbaar en tastbaar te maken. Bij die geboorte, wanneer de intentie de praktijk in gaat, begint direct het hele proces opnieuw en herhalen alle fases van ontwikkeling zich opnieuw, maar dan op een ander niveau. Het speelt zich niet meer alleen in je hart en in je hoofd af, maar krijgt nu ook te maken met de buitenwereld in combinatie met de voeding die het je geeft voor het creatieve proces in je hart en in je hoofd. Er lopen nu zelfs 2 of meerdere processen naast elkaar. En zo speelt dit bij alle verschillende onderdelen van je leven.

Het lijkt soms alsof alles gemaakt en beredeneerd wordt, en toch is er altijd sprake van dit natuurlijke proces waar alles en iedereen mee te maken krijgt. In het klein, zoals met het zetten van een intentie en in het groot, zoals het opvoeden van je kinderen, het creëren van je droomleven, het opzetten van een bedrijf en natuurlijk de doorlopende lijn van je persoonlijke ontwikkeling. Wanneer het groter wordt kan het lastig zijn om de processen te blijven volgen en het overzicht hierover te bewaren. Zeker wanneer we “tussendoor” te maken krijgen met de dingen van alledag die onze aandacht ook nodig hebben en onze aandacht van de grote lijnen afhoudt. De natuur zou de natuur niet zijn wanneer zij ons niet zou helpen bij alle verschillende groeiprocessen die we doorlopen in ons leven en gelukkig zijn er dan ook verschillende natuurlijke en universele verschijnselen en structuren die je kunt gebruiken om wel een gevoel van houvast en overzicht te hebben. Ze maken zichtbaar wat het oog, gestuurd door het brein, niet altijd kan vangen. De natuur vraagt je wel om even wat langer stil te staan en echt goed te kijken, waar te nemen, niet alleen met het oog, maar met je hele lichaam, inclusief ratio en emotie. Dan ontvang je iets wat je erbij kunt pakken als onderlegger om overzicht te houden op je persoonlijke ontwikkeling en de status van je groeiproces, waardoor jij jezelf kunt ontvangen, jezelf echt kunt voelen, jouw ritme, jouw natuur kunt ontdekken en mee kunt gaan zwemmen op jou eigen flow; de stroom van jouw leven.

De Numerologie bijvoorbeeld helpt je niet alleen om jezelf beter te leren kennen en je levenslessen inzichtelijk te maken, het maakt ook de processen van je groei daarin, van intentie naar uitvoering en van uitvoering naar evaluatie, aanpassen en opnieuw uitvoeren, die je doorloopt, zichtbaar, tastbaar en biedt je daardoor handvatten om de grote lijnen vast te houden. De Numerologie geeft dit aan met de getallen 1 t/m 9. Iedere 9 dagen doorlopen we de verschillende fases van groei en zo ook iedere 9 weken, maanden en jaren. Wanneer we kijken naar de Lotsjaren is er zelfs spraken van een proces van 18 jaar, 9 jaren op en 9 jaren af. De eb en vloed van het leven, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Door jouw persoonlijke getallen van de maand of jaar, waar ik zelf veel mee werk, maar ook je dagelijkse getallen te kennen, ontvang je handvatten waardoor jij meer en meer synchroon gaat leven met jouw natuurlijke flow van jouw groeiprocessen. Het helpt je om met de stroom mee te zwemmen in plaats van tegen de stroom in te zwemmen, wat alleen maar voor uitputting zorgt en een gevoel van het “nooit te kunnen halen”. In een 1 maand bijvoorbeeld heeft het niet zo veel zin om plannen voor de toekomst te maken en met helikopterview bezig te zijn, dat kan de 1 namelijk helemaal niet. Die wil alleen maar vooruit, zijn gang gaan en recht op zijn doel af gaan, vol ongeduld, maar gedreven door passie en intuïtieve inzichten. In een andere blog op mijn website kun je “Getallenboom, levensbron van ons allemaal” lezen, waarin ik aan de hand van de groei van een boom weergeef hoe de getallen 1 t/m 9 volgens de Numerologie zo’n groeiproces duiden en de onderlinge verbinding en samenwerking aantonen. Zeker even lezen als het je triggert om meer hierover te weten.

De natuur heeft ons nog meer te bieden en dat is de cyclus van Mevrouw Maan. Iedere 4 weken doorloopt zij de verschillende fases van Nieuwe Maan, via de Volle Maan naar een nieuwe Nieuwe Maan. Iedere fase een ander uiterlijk, een andere energie en een andere reflectie. Door af te stemmen op deze fases en te kijken naar hoe jij je zelf voelt tijdens deze fases, creëer je de waardevolle verbinding met je ware zelf, via je lichaam en in samenwerking met je hart en je hoofd. Je lichaam geeft verschillende signalen af ter communicatie aan jou en verteld je welke ‘voeding’ je nodig hebt, of het nu gaat om voeding in de vorm van eten en drinken, of bijvoorbeeld kennis, rust of contact met gelijkgestemden. Ben ik moe of voel ik me energiek. Heb ik behoefte aan rust of juist beweging? Maar ook vragen als, is het nu de juiste tijd om aan mijn plannen te werken en op wat voor manier kan ik dit het beste doen, kunnen heel goed beantwoord worden wanneer het contact met je ware zelf tot stand is gebracht, waardoor er een meer natuurlijke interactie met het leven ontstaat, zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. De 4 fases van Mevrouw Maan helpen je bij het tot stand brengen van dit contact, zoals ook de Numerologie dit voor je doet. Met regelmaat laat zij haar verschillende fases aan ons zien, waardoor wij, tezamen met de structuur die zij biedt, stil kunnen staan bij ons zelf, onszelf kunnen voelen en kunnen leren om te luisteren naar ons lichaam en onze fluisterende innerlijke stem en écht kunnen gaan leven, onze volle potentie kunnen gaan benutten.

Jaarlijks doorlopen we ook 4 andere fases die nagenoeg gelijk zijn aan de fases van Mevrouw Maan als we in termen van energie spreken. De 4 seizoenen van het jaar begeleiden ons jaarlijks zoals de maan dit 4 wekelijks doet, de lente is de fase net na Nieuwe Maan, de jonge maansikkel en de klim richting Volle Maan, de zomer is vergelijkbaar met de Volle Maan richting het laatste kwartier, de herfst is de fase van loslaten, het steeds minder zichtbaar worden van het licht van de zon dat weerkaatst wordt door de maan, voordat we de donkere Nieuwe Maan fase ingaan tijdens de winter. 13 keer per jaar doet zij haar ronde, terwijl de Aarde zelf haar ronde maakt, waardoor die prachtige seizoenen aan ons gegeven worden om in mee te bewegen. Wat in het klein onder onze voeten gebeurt, gebeurt in het groot boven ons. Als Numeroloog vind ik dit helemaal geweldig en kan ik de cirkel rond maken, een verbinding tot stand brengen tussen verschillende natuurlijke verschijnselen die ons helpen het contact met onszelf te versterken. Alles is met elkaar verbonden en symbiose is overal te vinden, binnen in onszelf en buiten ons in de natuur. Je hoeft alleen maar stil te staan en het waar te nemen, het is er gewoon.

Door de 1 en de 3 van de 13 maansomlopen bij elkaar op te tellen kom je ook weer uit op 4 (4 maanfases, 4 jaargetijden, 4 windstreken, de 4 zijden van een 4kant; de meest stabiele wiskundige vorm) en laat de 4 nu de bouwer, je fundament, je kern, de basis en de werker van alle enkelvoudige getallen zijn  in de Numerologie. De 4 kent het proces en analyseert wat er nodig is om verder te kunnen bouwen op de gelegde basis. Hij doet dit nauwkeurig en gedisciplineerd en volgens plan. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat die 4 Maanfases, die 4 seizoenen van het jaar, de basis, ons fundament is vanaf waar we kunnen en mogen groeien. Ik vind het een heerlijke overeenkomst / synchroniciteit / symbiose, hoe je het ook wilt noemen, ik vind het een heerlijke bevestiging dat het de natuur is die ons leidt, die ons kan leiden als je hier voor kiest.

Deze 4 kunnen we ook weer doortrekken naar de verschillende dimensies, om het geheel nog even groter te maken, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Het grote wakker worden in de 3D wereld is ruimschoots begonnen met de daarbij horende klim naar de 5D is gestart. Er zit echter een dimensie tussen en dat is de 4D; de brug tussen de 3e en de 5e dimensie. Deze brug die de 4e dimensie wordt genoemd is het proces, jouw persoonlijke groeiproces en die van het collectief, die jou van de ene naar de andere dimensie brengt. De 4 fases die jij doorloopt (weer een 4 😊) en die het collectief doorloopt, om je levenservaringen op te doen en te begrijpen; je lessen te leren en deze toe te passen (1 expressie of geboorte, 2 experimenteren of uitproberen en oefenen, 3 integreren of toepassen en 4 ascentie of boven jezelf uitstijgen), een continue proces op alle verschillende vlakken in je leven die iedereen steeds doorloopt. Dus nee, de reis van 3D naar 5D is geen fysieke reis en kent ook geen fysieke bestemming. Het gaat om een innerlijke reis waarbij je meer en meer in contact komt met jouw innerlijke wijsheid, jouw natuurlijke flow van het leven en daar ook naar gaat leven. De perceptie op jezelf en je plaats in de wereld, maar ook de wereld om je heen verandert daardoor en door het uitstijgen boven jezelf, de reden en bijdragen zien van je ervaringen en omstandigheden aan je eigen groeiproces, daar komt het 5D principe kijken, dat is de 5e dimensie, het boven jezelf uitstijgen doordat je ziet en begrijpt waarom bepaalde levenservaringen er voor je zijn geweest, in plaats van vast te blijven zitten in negatieve overtuigingen, een slachtofferrol of een aanklagersrol. Jouw nieuwe perceptie op het leven, vanuit jouw innerlijke wijsheid gestuurd door liefde en licht, maakt dat het leven anders wordt, mooier wordt en zinvoller wordt, de Nieuwe Wereld is geboren, binnen in jou. Om daar te komen doorloop je verschillende en continue groeiprocessen, en de 4D maakt dit voor jou tastbaar. De 4D is niet meer dan het begrijpen dat leerprocessen, vallen en opstaan, je omstandigheden en de ervaringen die je opdoet nodig zijn om die perceptieverandering tot stand te brengen. Jouw metamorfose naar de Nieuwe Aarde. Zonder hier al te ver over uit te wijden, wat ik overigens moeilijk vind want dit vind ik mega interessante materie, maar wel om even aan te geven hoe alles, ook jouw natuurlijke groeiproces in verbinding staat met elkaar en waarom het belangrijk is om persoonlijke ontwikkeling een vast onderdeel te laten zijn van je dagelijkse invulling van het leven. Daarom ben je immers hier, om te leren, om te groeien, om het meeste uit het zaadje te halen dat geplant is toen je verwekt bent en eerst 9 maanden (hm… 9… een volledige cyclus van 1 t/m 9) in je moeders buik hebt gezeten om je klaar te maken voor de transitie naar een zelfstandig leven, buiten je moeder. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.

Hoe heerlijk dat alles op deze manier met elkaar in verbinding staat en dat het eigenlijk allemaal zo simpel is, als je het eenmaal ziet en er mee gaat werken. De zon komt iedere dag weer op, iedere 4 weken dient zich een nieuwe Nieuwe Maan aan, elk jaar wordt het weer lente en iedere 9 dagen, maanden en jaren start de cyclus opnieuw. Astrologisch lopen daartussen nog meer mooie processen die ook heel interessant zijn, aangezien ik geen Astroloog ben, laat ik deze even buiten beschouwing, maar ze zijn er wel degelijk en hierop afstemmen, er in meebewegen is even waardevol als meebewegen met de natuur, de Numerologie en Mevrouw, zoals ik hierboven heb uitgelegd. Ook Astrologie is een natuurlijk verschijnsel die ons helpt, begeleid en stuurt in onze natuurlijke flow van het leven.

Een liefdevolle groet, Kim

Terug naar het overzicht